Kos

A harmonikus Kos-szülött bátran kezdeményez és gyorsan, határozottan cselekszik, de sohasem erőszakos. Úgy érvényesíti akaratát, hogy közben tiszteletben tartja mások jogait és érzéseit. Nem kényeskedik, sokat mozog, dolgozik, sportol. Ezért általában erős, energikus. Jó egészségnek örvend és hosszú életű.
A diszharmonikus Kos-szülött erőszakos durva, vad. Hamar indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed. Ilyenkor nem tud uralkodni magán. Mindenben első kíván lenni. Akarata érvényesítésénél nem tűr ellentmondást, és nincs tekintettel senkire. Meggondolatlan, elhamarkodó. Fejjel rohan a falnak. Ezért hajlamos a fej sérüléseire, agyvérzésre és egyéb fejproblémákra.
Nyílik az ajtó és - megjelenik a Kos. Ollé! Jön-megy, szónokol, terveket kovácsol - majd másokkal végrehajtatja. Senkí sem tudja, miért ez a nagy izgalom, történt valami? Bizonyára tűzriadó vagy bom­bamerénylet! Micsoda energia! Az ember képtelen levenni róla a szemét, mindenkit megőrjít.
A Kos lázas tempóban él, spontán ötleteivel általában megdöbbenti, zavarba ejti a környezetét. Csak úgy ontja magából a gondolatokat a szélrózsa minden irányába. Aki figyeli a Kos előadását, az legszívesebben odaszólna neki: Nyugodj meg, öregem! Normális ember levegőt vesz, gondolkodik, hiszen ráér. Nem kell kapkodni, lesz időd tervezni is, építeni is. De az ég szerelmére, ne pazarold el magad!
De vele szemben felesleges az ünneprontót játszani, mert még oda sem figyel. Sőt, már odébb is állt..., hogy újra visszajöjjön.
Ha megnézzük a Kost, első látásra kitűnik, hogy folyton új esz­mék, szokatlan találkák után rohan, szinte mágnesként vonzzák az ismeretlen kalandok.
A Kos-Gyermek szeret uralkodni, és törekszik az erőviszonyok kialakítására. Nagyon nehezen viseli mások uralkodását. Fiú- és lánytestvéreivel szemben igen féltékeny természetű, emiatt sok bajt kever. Az apa személye meghatározó a Kos-Gyermeknél. Az ő jelenléte számára viszonyítási alap, mivel saját erejének tükörképét látja benne. A kis Kos hangulatember, amikor rendben mennek a dolgok, zajos tetszésnyilvánítással fejezi ki örömét, de jaj, ha valami rosszra fordul: lesz nagy sírás-rívás, üvöltés!
Fontos, hogy a Kos-Gyermeket szülei még időben kezdjék lenevelni arról, hogy százféle dologba kapjon bele egyszerre. Ezért kedves szülők, annál hatékonyabban befolyásolhatják gyermekük sorsát, minél kisebb korában szoktatják rá, hogy az elvállalt feladatot véghez is vigye. Egész fiatal kortól kezdve rendszeressé kell tenne számára, hogy célját elérje, kezdeményezéseit befejezze.
Mitől oly vonzó a Kos? Rendkívül forróvérű és annyira lelkes! Mióta Önnel találkozott, rá sem lehet ismerni. Ön teljesen hatalmába kerítette. Csak Önért remeg, fülig szerelmes. De az Ön élete is gyökeresen megváltozott, amióta a Kossal megismerkedett! Hiszen a Kos szerelmi sikerekre vágyik, ezért igyekszik Önt behálózni, rabul ejteni és... mindenki elől elrejteni. Megismerkedésük óta él csak igazán, ugye?
De azért, vallja csak be, a Kos nem bolond. Úgy bánik Önnel, mintha egyek lennének, és mindenét odaadja.
Mire használja képességeit a Kos?
Számára semmi sem okoz gondot! A veszély csak ösztönzi. A Kos szerint minden őt illető dicséret jogos. Ösztönösen felhasználja a szimpátiát, amit személye másokban ébreszt. Hiszen nem kell felemelnie a hangját, vagy nagy pompával hódítani, hogy elragadó legyen. A Kos közlékeny típus, amúgy cseppet sem hiú. Lelki alkata miatt egyszerűen nem lehet megtörni. Igaz, a kudarcot nehezen viseli, de hatalmas belső energiájából merítve, mindig képes kiemelkedni a hullámvölgyből.
Hogyan talál a Kos rokon lélekre? A maga módján szereti hajszolni a szerencsét, mindig kész megragadni a kínálkozó alkalmat. Sosem jön zavarba a váratlan vagy ismeretlen eseményektől. Ha elhatározza, hogy elcsábítja Önt, nem lehet megállítani. A Kos számára ismeretlen fogalom a bánat, távol áll tőle a lelkiismeret furdalás. Csak a jelennek él, de hévvel és szenvedéllyel. Mindent és azonnal meg akar szerezni. Ha nem törődnek vele, a tapintatlan viselkedéstől eljuthat a teljes gátlástalanságig is.
Temperamentumánál fogva sosem tesz kitérőket. A szerelemben, akárcsak a háborúban, hevesen ostromol: Hol laksz? Egyedül élsz? Ma este mit csinálsz? Ilyen a Kos csábítási technikája. Hogy miért ennyire közvetlen? Egyszerűen azért, mert túl mélyreható benyomások érik. Mindig úgy viselkedik, ahogy az ösztönei diktálják. Sejteni lehet, hogy a Kos nehezen tűri a kudarcot, és megalázónak tartja, ha visszautasítják. De nem kell félteni: ha veszít is, túl fogja élni. Egészen rövid ideig lógatja csak az orrát, és hamar jókedvre hangolódik. Hiszen tisztában van vele, hogy igen hamar újabb rokonlélekre bukkan a keresztutakon, és kezdhet mindent elölről; ami igazolja önbizalmát.
A Kos nem produkál semmi meglepőt, ugyanúgy viselkedik az ágyban, mint az élet más területein. Fantáziadúsabbra számított netán? A Kos be fogja bizonyítani, mennyire nem élvhajhász. Nem vesztegeti az időt taktikázásra, beszélgetésre. Szerelmi téren elsősorban ösztönös, erős és energikus. Nem tanácsos őt provokálnia, hiszen közismert, milyen féltékeny.
Tegyük fel, hogy Önök házastársak. Vajon milyen hétköznapok várnak Önre a Kos mellett?
A kérdésre egyetlen válasz létezik, de az mindent elárul: Semmire sem kell felkészülnie, mert nem lehet felkészülni mindenre, hiszen bármi megtörténhet!
Jobb, ha nem tervez egyedül, a Kos képzelőereje kettőjüknek is bőven elég. A Kos számára nem érdemes vásárolni sem, mivel gyakran fogyókúrával kezdi a napot; zsiradék, cukor, keményítő, kenyér vagy akár víz nélkül is, ha éppen úgy tartja kedve. Ezért célszerű ráhagyni a bevásárlást. Ettől függetlenül megbízhatunk benne, remek házigazda, általában jó kedélyű, és szeret ajándékot kapni.
Egy jó tanács: ne hiányolja túlságosan azt az életteret, amelytől a Kos megfosztja. Ne akarja Ön is ennyire birtokolni őt. Ha szem­beszáll vele, kapcsolatuknak hamarosan a Kos fog véget vetni.
A Kos nem hajszálhasogató típus, és nemigen kér tanácsot tettei előtt. Mindig egy lépéssel Ön előtt jár, és a legtöbb esetben nehéz őt megtartani. A legfontosabb tehát, hogy nyugalmát megőrizze!
A Kos sokat beszél, és ritkán hallgat. Ne próbálja meg túllicitálni, vagy ráerőltetni saját gondolatait, mert a Kos esetleg udvariasan végighallgatja Önt, de döntéseit saját ösztöneire hallgatva hozza meg.
Hát szédületes a tempó, annyi szent! Csak nem mindig jó cél érdekében. A Kosnak nagy szabadságra van szüksége. Szenved, ha állandó, monoton ütemben kell dolgoznia, ha a külvilág által rá kényszerített szokások rabjává teszik. Ez a fajta munkaundor az egyetlen igazán komoly nehézség nála, de azonnal megszűnik a munka első szakaszában. Minden választásában, minden tettében ez a vonás jellemzi. Találékonyságát jól kamatoztathatja az újításokkal foglalkozó kutatások terén.
Bármilyen munkakörben dolgozzon is, a Kos szerepe az, hogy a rendszert mozgásba hozza. Remek vezető válhat belőle. Ösztönös döntéseit egyszerűen nem lehet kétségbe vonni. Tekintélyét általában elismerik, noha határozataival néha nem arat osztatlan sikert. Ezt valószínűleg az okozza, hogy a Kos mindig csak utólag gondolkodik. De hát tévedni emberi dolog, és miután a kitartás nem tartozik erősségei közé, hamarosan új gondolatok sarkallják cselekvésre. Környezete kénytelen elfogadni a Kos száguldó munkatempóját. Ha megpróbálják lefékezni a lendületét, saját magukat fosztják meg ettől a kiváló hajtóerőtől, s ezt mindenki megsínyli. Ostobaság lenne hagyni, hogy ilyen érték veszendőbe menjen. No persze, előfordul, hogy a Kos meggondolatlan lelkesedése olyan katasztrofális helyzetbe torkollik, amelyért másoknak kell felelniük... Kockázatos, de a Kossal egy csapatban dolgozni is az. A józan belátás hiánya a Kos jellemének gyenge pontja. Erőssége viszont, hogy állandó versenyfutásban áll az idővel ­annak ellenére, hogy energiája hol kimerül, hol feltöltődik -, s ez folytonosan cselekvésre ösztönzi. A katonai pályát mintha egyenesen a Kosnak találták volna ki. Mars istenhez hasonlóan kedveli a fémet, valósággal szárnyakat kap, ha a nehéziparban vagy az autógyártásban dolgozhat. De vigyázat, a Kos nem alkalmas irodai munkára, mert mihelyt eszébe jut valami új, odébb áll. Számára nem nagy dolog gyakorlatot szerezni, még kevésbé tervezni. Csapatban a Kos úgy viselkedik, akár egy vonat, az ember vagy elrobog vele, vagy tovább engedi.
Figyeljük meg, hogy például a versenysportolók között mennyi Kossal találkozunk. Legalább ennyire jó tornatanárok, és körültekintő kiképzőtisztek lehetnek katonai berkekben. Úttörőszellemük állandóan hegycsúcsok, magaslatok, ismeretlen kalandok felé hajtja őket, rabversenyekre éppúgy, mint minden harcikedvtől fűtött tevékenység felé.
Vállalatoknál feladatuk alkotó jellegű, a Kos-Férfiak és Kos-Nők izgalmasabb munkakört igényelnek. Ők azok, akik mindent kockára tesznek. Ott találjuk őket még azokban a mesterségekben, amelyek kapcsolatban állnak az erőszakkal, a vérrel: vonzza őket a sebészet, a hentes szakma. Semmi sem állíthat eléjük akadályt - legyen egy csöpögő vízcsap, elhasznált gyertya vagy foglalt telefon, elkésett levél. A Kos egyszerűen nem tűri, hogy akár a dolgok, akár az emberek kitoljanak vele.
Ha Ön a szerencsés kiválasztott, akivel a Kos vakációra indul, reménykedjen, hogy jó formában lesz az üdülés alatt. Mert a Kos társaságában minden megtörténhet. Még az is, hogy éveket kell fiatalodnia néhány nap alatt, ugyanis a Kos mindenre kíváncsi. Ezalatt Ön vele rohan éhesen is (ritkán szomjasan, mert a Kos nem viseli el a szomjúságot). A Kos közben szokás szerint elől száguld, hiszen jelszava: mindent, most rögtön.
A kép megdöbbentő, mi több, elképesztő! A Kos ösztönösen szükségét érzi, hogy szerepeljen politikai és paratudományos téren. Eljönnek majd azok az idők, amikor láthatja őt ujjongani, miközben elmeséli Önnek fejlődése hol újjáéledő, hol váltakozó szakaszait. Ekkor a Kos olyan, mint a gyerekek: ártatlanul és bizalmasan feltárulkozik, kész mindenét odaadni. A Kos amolyan nehezen kezelhető, de tiszta ember, aki sohasem színlel. Vonzzák a néha félreeső utak, a legkülönfélébb szertartások, a többé-kevésbé pikáns, többé-kevésbé hiteles kezdeményezések.
Megvan benned a szenvedély ereje, hogy fejest ugorj egy kapcsolatba, és megvan benned a hűséges szerelem lehetősége is, amelyet az ideális partnernek támogatsz. De amíg a szóban forgó partnert meg nem találod, szívesen lejátszol néhány meccset a szenvedélyek pályáján. Bátorságod, vakmerő függetlenséged és a szemedben csillogó fény, amely azt ígéri, hogy bármi megtörténhet - mindez együttvéve ellenállhatatlanná tesz. Megtörténhet: sok éve ismersz valakit; és egyszer csak kiderül róla, hogy titkos imádód.
A változás, a kihívás csiszolja szerelmi ügyességedet. A rád jellemző rafinált báj, amelyhez szinte gyermekien nyílt életszemlélet társul, nyílegyenesen képes áttörni a barikádokon, amelyeket az emberek a szívük köré emelnek.
A veled való kapcsolat sohasem szürkül rutinná: leleményes, izgalmas ötleteid gondoskodnak róla, hogy a szex állandó pezsgésben maradjon. Partnereid szeretik, ahogy megnevetteted őket, és imponál nekik a vakmerőséged. Ha egyszer igazán beleszeretsz valakibe, képes vagy bármit kockára tenni.
Kos lévén bőkezűen adakozol, testiekben és lelkiekben egyaránt; emellett megvan benned a nyíltság, hogy kimondd, mire van szükséged - és megvan az erő is, hogy megszerezd, amire szükséged van.
Lelkesedésed. és optimizmusod finom fűszereket. kever szerelmi kapcsolataidba. Akkor virágzol ki igazán, ha flörtölhetsz. És, jóllehet körültekintés nélkül veted bele magad a szerelmekbe, mégsem sopánkodsz sokat, ha a földet érés olykor nem megy simán.
Hanem ha egyszer igazi, tartós szerelembe esel, leveted magadról a kalandorgúnyát, és alóla megható gyengédség, sérülékeny jellem kerül a felszínre. Szívedet talán könnyű elnyerni - de a Kos szerelmének napsugaraiban csak az sütkérezhet, aki megnyeri az eszedet is.
Lehet, hogy a vadászatot jobban élvezed, mint a valódi kapcsolatokat; megeshet, hogy ha egyszer elnyerted valaki figyelmét, tovább már nem is érdekel az illető. A szerelmi játékszabályokat, amelyek egyeseket kizárnának a lehetséges prédák sorából (például a legjobb barátod partnerét), játszi könnyedséggel szeged meg.
Aztán, ha már leküzdöttél minden ellenállást, sietve in­dulsz tovább a következő hódítás felé; jóformán hátra sem nézel, hogy megszemléld a romhalmazt magad mögött.
Ha viszont megmaradsz a kapcsolatban, hajlamos vagy rá, hogy hatalmaskodj, a főnököt játszd - a hálószobában is és kívüle is. Esetleg magad sem veszed észre. Tulajdonképpen arról van sió: annyira elfoglalnak saját érzelmeid, hogy mások igényeire már nem jut a figyelmedből.
A kompromisszum szó nem szerepel a szótáradban. A Kosok mindennapjait egy belső hang irányítja állandóan ezt hajtogatva; Én, én, én - márpedig ez szinte lehetetlenné teszi a kompromisszumot. Ha legsötétebb Koserőid elszabadulnak, kiköveteled, hogy minden a kedved szerint legyen - méghozzá azonnal.
És mi történik, ha egyszer valami nem ügy sül el, ahogyan szeretted volna? A Kos sokkal hajlamosabb továbbállni, mint maradni, és rendbe tenni, ami elromlott.
Szinte megszállottként ragaszkodsz ahhoz, hogy nálad legyen az irányítás; a szerelmi kapcsolatot is szereted rövid pórázon tartáni. Ezzel csak az a baj, Hogy nehezen vallod be: neked is van gyengébb, segítségre szoruló oldalad. Különösen nehéz ezt önmagad előtt beismerned.
Természetesnek tetszik számodra partneredet mindenféle próbatétel elé állítani, hogy bizonyítsa elkötelezettségét; nehogy méltatlanra pazarold érzelmeidet. Azon viszont igencsak megdöbbensz, ha tőled követel még valaki ilyén szerelmi bizonyítékot, vagy egyáltalán; ha kérdéseket merészel föltenni. Hajlamos vagy azt hinni, hogy a személyed önmagában már elegendő jutalom partnered számára.
Olyan partnerrel sohasem leszel boldog, akit vesztesnek tartasz, viszont előfordulhat, hogy túlzottan is magas követelményeket állítasz, amelyeknek senki sem képes megfelelni, és ezért sokakat érdemtelenül vetsz ki a szívedből.
A Kos képes a legtöbb önzésre, érzéketlenségre az összes jegy közül; együtt élni veled olyan is lehet, mintha párod egy ember nagyságú húsdarálóba került volna. Ha viszont Kosságod legjavát hozod felszínre, csodálatossá válhat veled az élet.
A következő útmutatások figyelembevételével a Kos a kellemes szerelmet még kellemesebbé teheti. Először is: felejtsd el a belső ébresztőórát, amely a szerelemre szánt időt porciózza. A sietős, elkapkodott szerelmeskedés helyett csináld lassan; hosszasan; ez feloldja majd a belső feszültségeket, felszabadítja az érzelmeket.
Törődj bele, hogy nem okvetlenül te vagy a főnök legalábbis nem mindig. Engedj át néhány döntést partnerednek, és tartsd tiszteletben a véleményét akkor is, ha nem értesz vele egyet. Ha kimutatod a gyengébbik oldaladat, attól még nem leszel gyengébb, legföljebb szeretnivalóbb.
Annak ellenére, hogy erős egyéniség vagy, megeshet, hogy igen rosszul ítéled meg az embereket. Benned az átlagosnál több az egyenesség és az őszinteség azt ne gondold, hogy mindenki olyan, mint te. Ha bedőlsz minden könnyfacsaró mesének, minden mondvacsinált ürügynek, azzal még bajba is keverheted magad. Egy csipetnyivel több gyanakvás csak jót tehet. Ezáltal elkerülheted, hogy Kos módra vacak kapcsolatokba, esetleg házasságokba keveredj.
A hevességed is tönkretehet kapcsolatokat. Zabolázd meg, és zabolázd meg a nyelvedet is. Számolj legalább harmincig, mielőtt ordítozni kezdenél, és rá fogsz jönni, hogy az apróbb bosszúságokon mosolyogni is lehet. Ennek ráadásul sokkal több értelme is van, mint amikor csak azért kezde­ményezel veszekedést, hogy végre történjék valami, mert éppen unatkozol.
A Kos-szerelemben is előállhat önmagát ismétlő, ördögi kör, amelyből látszólag úgy lehet a legegyszerűbben kiszabadulni, ha becsapod magad mögött az ajtót. De mégse tedd. Vedd észre inkább: oly buzgón iparkodsz partnered befeke­títésén, vádjaidból magadra már nem is tudsz semmit vállalni.
A szerelem: kommunikáció. Csak akkor működik rende­sen, ha a csatornán mindkét irányban halad az információ. Engedd hát ki érzelmeidet, és engedd be azt, akit szeretsz.
A Kos számára az energia a szerelmi bájital. A szerelmi együttlétre való felkészülés legalkalmasabb módja, ha előtte jól kitáncolod magad, vagy lejátszol néhány kemény tenisz partit, esetleg körülfutod a háztömböt. Sőt, lehet, hogy meg sem akarod vámi, míg utána hazaérsz - a szabad ég alatt szeretkezni a kedvenc képzelgéseid közé tartozik; nagy becsbe kerül az a partnered, aki egyszer segít valóra váltani.
Az arcod az érzékeny pontod. Ha partnered nagyon meg akar örvendeztetni, azzal kezdi a szerelmeskedést, hogy ujjával leheletfinoman homlokodra írja a neved betűit, utána nyelve hegyével gyengéden végigcsókolja szempilládat, majd lesiklik arcodon az ajkad irányába... Partnered szánjon időt a halántékod cirógatására, meg arra, hogy a hajadba túrva elsimogassa a fáradtságot.
Hűvös selyem érintése a bőrödön, amelyet forró lehelet követ - a Kosnál mindenféle kontraszt nagyon beválik. Ezért fordulhat elő, hogy egy egyszerű, ostobácska kis csiklandozási játékból mély, elkötelezett, szenvedélyes szerelem bontakozik ki, amelyben mindkét fél úgy érezheti, hogy ő a legkívánatosabb teremtmény a Földön.
Hanem ebbe az elvarázsolt világba csak akkor juthatsz el, ha képes vagy lemondani mániádról, hogy mindig nálad kell legyen az irányítás. Add át magad a szerelem pillanatainak, és gazdag jutalom lesz osztályrészed - de jut belőle partnerednek is.
A Kos fölöttébb ragaszkodik hozzá, hogy mindig megkapja, amit kíván - ennélfogva aki a kegyeit keresi, valószínűleg azon fog iparkodni, hogy minden szeszélyét kielégítse, ágy­ban és ágyon kívül egyaránt. Csakhogy ez nem annyira egyszerű. A Kos számára az az ideális partner, akit sohasem tud elnyomni, leigázni. A Kos partnere legyen éppolyan független, mint ő maga.
Mindent tálcán kapni kézhez - ez nem elég szórakoztató a Kos számára. Neki nem fejbólintókra van szüksége. Az erőpróba, az erők összemérése már sakkal inkább az ínyére van - számára az az ideális partner, aki az esetek háromnegyed részében legalábbis látszólag engedékeny, de a fennmaradó negyedrészben bizony keményen megszabja, mi legyen.
A Kost igazán az fogja meghódítani, akiben túlteng az energia és a lelkesedés, aki szeret nevetni a Kos harsány tréfáin. Olyan partnerre van szüksége, aki szellemileg is partner; ha az eszéért nem tudja becsülni, a testi kívánság végül megvetéssé alakul.
A Kos partnerének önbizalomra van szüksége, hogy kockázatmentesen megadhassa neki az imádatot, amelyet igényel, de legyen benne egy kis titokzatosság is - például abban a tekintetben, vajon mi a csodát művel azalatt, míg a Kos éppen szabadon csapong valahol. Ha a partner túlságosan kiszámítható, az hamar kioltja a Kosban az érdeklődés tüzét. Egy csipetnyi féltékenység csak fűszerezi a kapcsolatot, de ha a partner viselkedése túlságosan sok alapot ad a féltékenykedésre, az már tönkreteheti.
A Kos érzelmei csak akkor fokozódnak maximális szerelemmé, ha meggyőződött róla, hogy tökéletesen megbízhat partnerében. A Kos szinte sohasem kér elismerést vagy támogatást, épp ezért rendkívül fontos számára az olyan partner; aki kérés nélkül is megérzi, mikor van szüksége rá.
Amikor a Kos igazán szerelmes, rendkívül erős lesz, és partnere védelmében kész mindent kockára tenni. Ugyanakkor fölfedezi a gyengéd hűség, a nyugalom és a megállapodottság örömét.

forrás
Kozma Szilárd 
asztrológus

Bika


A harmonikus Bika-szülőn türelmes, nyugodt, megfontolt, de nem lusta, hanem szorgalmasan, kitartóan tevékeny. Állhatatos, de nem túl makacs. Fontosnak tartja a biztonságot minden téren, de nem túl anyagias. Kedves, barátságos, megbízható, jó ízlésű. Szereti a szabad természetet, a zenét és mindent, ami szép. Ezért általában masszív, szilárd, egészséges alkat. Hosszú életű.
- A diszharmonikus Bika-szülött csökönyös, lusta, anyagias, önző. Rabja a testi élvezeteknek. Például túl sokat eszik. Ezért hajlamos az elhízásra. Nehézkes és lassú. Érzékeny a torka. Csökkent a pajzsmirigy működése és általában lassú az anyagcseréje.


Próbáljuk megérteni a Bikát! Nem kell elkapkodni, üljünk le kényelmesen és figyeljük meg. Lépései lassúak és éppoly megfontoltak, akár mozdulatai. Nyugodtan jár-kel, kényelmes ember látszatát kelti: ahogyan leül valahová és elhelyezkedik, mintha rögtön birtokba is venné a helyet.
Vegyük szemügyre, ahogyan a Bika kezébe veszi és használja a számára megfelelő tárgyakat. Csak eggyel foglalkozik egyszerre, de azzal alaposan. A Bika odafigyel teste igényeire, a lehető legjobban osztja be az erejét, és óvja az egészségét. Tudja, mikor van szüksége pihenésre. A Bika egyébként érzéki is. A fenti leírás magyarázatot ad kényelmességére, a földi örömök már-már mesébe illő élvezésére, a természettel való bensőséges kapcsolatára, tempójára és törvényeire. Ha módjában áll, a Nap járásához igazodik - télen korán, nyáron későn tér nyugovóra. A Bika életritmusa követi a Hold ciklusainak váltakozását: telihold idején csúcsformában van, ha a Hold fogyni kezd, ő is fáradékonyabb, majd a növekvő Holddal ismét kezd feltöltődni.
A Bikát egyszerre egy gondolat vezérli, egy meghatározott és világos gondolat, nem kettő - egy! Csak azon gondolkodik, csak azzal törődik, amivel éppen foglalkozik. Észjárása egyszerű, logikus és eredményes. Következetesen és pontosan cselekszik. Egész lényével, testével-lelkével és szellemével az adott célra összpontosít. Teljes valója benne van gondolataiban, tetteiben. Amire vágyik - megszerzi, birtokolja és felhalmozza. A Bika választása szellemi szintjétől függően sokféle dologra eshet. Megfigyelhetjük ezek egész skáláját, lehetnek tárgyak, kulturális, filozófiai vagy lelki vonatkozású dolgok.


A Bika-Gyermek nagyon ragaszkodik családjához. Később hízelgő, gyengéd lesz, és már egész fiatal korától kezdve megmutatkozik érzékisége. A Bika-Gyermek szüleinek figyelniük kell arra, hogy a gyermekük igen féltékeny természetű, és a verseny elbizonytalanítja. Amúgy határozott és logikus. Kisebb korában jól elfoglalja, elszórakoztatja magát. Gyakran beigazolódik: a kis Bika már elég érett ahhoz, hogy egy kívülálló vigyázzon rá, azonban ajánlatos, hogy a szülők ne engedjék idejekorán önállósulni. Inkább adják óvodába, bölcsődébe, vagy maradjanak vele otthon. Ne felejtsék el, ha a Bika-gyermek nem érzi többé a gondoskodást maga körül, illetve azt hiszi, hogy cserbenhagyták, igen rövid idő alatt elveszti lelki egyensúlyát, sőt, átmenetileg vissza is fejlődhet.
Jellemének gyenge pontja, hogy igen lassan tanul - ez néha megmagyarázza iskolai indulásának nehézségeit. Ennek ellenére nem kell lebecsülni a kis Bika munkabírását és nem szabad segíteni neki, kivéve ha feltétlenül szükséges. Igényli, hogy szigorú időbeosztását mindenki betartsa, akár a reggeli felkelésről, akár az étkezések időpontjáról van szó. A Bikát mindig szervezete irányítja, ezért sosem éhezteti magát.
Kicsi korában bebizonyítja, mennyire önfejű. Pontosan tudja, mit akar és mit nem. A Bika-Gyermek igen szilárd jellemmel bír, mindig józan eszére hallgat, és általában nem bonyolult lélek. Nem szereti kölcsönadni a holmiját. A duzzogás nagy mestere, de mindent megtesz azért, hogy Önöket, szülőket meghassa, megnevettesse. Ez egyszer még engednek a kis Bika akaratának, de ez az utolsó alkalom!
A Bika-Gyermeknek gyakran igen szép hangja van, talán szeretne komolyabban is foglalkozni az énekléssel, beszéljék rá! Sokszor jó érzéke van a képzőművészetekhez, még akkor is, ha esetleg ügyetlen és össze-összetör egyet s mást. Kedveli az olyan típusú játékokat, amelyeket össze lehet rakni, ki lehet festeni, színezni, vagy amelyekkel barkácsolni, formázni lehet. Ilyen játék például a gyurma.


A Bika nem az a típus, aki csak úgy leszólítja az embert. Először alaposan kikérdez valakit, aki jól ismeri Önt, majd mérlegeli a válaszokat: mi az, ami a kapcsolat mellett és mi az, ami ellene szól. Ha emiatt veszít egy napot, hát Istenem, megpróbálja máskor. A Bika szentül meg van győződve arról, hogy mindenki olyan mint ő állhatatos és makacs. Ha félrevezetik, félénkké, tartózkodóvá és ügyetlenné válik. A Bika előkészíti a terepet egészen addig a pontig, amikor már biztos lehet abban, hogy sikeresen elcsábíthatja Önt. Ekkor előadja kívánságát. Nyugodt lehet, a Bika jól átgondolta ezt a lépést. Igazi ínyenc, szeret vágyra lobbanni.
Hogy miért ilyen óvatos? Nagyon egyszerű: a Bika birtokolni született. Nem szereti a folytonos változást, a futó kalandokat. A Bika érzéki, bájos, egyszerű, kiegyensúlyozott társra és tiszta helyzetre vágyik. Kedveli a nyugalmat. A Sors nem igazán rendezte úgy, hogy a Bika álmodozhasson. Önnek tudnia kell, hogy semmit sem vesz félvállról. A Bika minden helyzetben két lábbal áll a földön.


Ön remek partnert választott, s ezáltal - mondhatni - kiváltságos helyzetbe került. Szexuális téren a Bika nagy ínyencként ismeretes, szakértője a témának. Azt is mondják, hogy ezen a területen igen tehetséges, mi több, nem ismer tabukat. A Bikának minden vágy természetes. Azt tartják róla, hogy kielégíti partnere összes igényét. De vigyázat, ha elérkezik az az idő, amikor ilyen vonatkozásban Ön már nem tudja követni, a Bika először boldogtalan lesz, de aztán máshol keres vigasztalást. És minthogy mindenben a teljességre törekszik, sok hátralépés és ingadozás után Önnek át kell adnia a terepet.


Reméljük, Ön biztos választásában, hiszen igaza van, amikor azt mondja: amit a Bika egyszer megszerzett, azt többet nem adja ki a kezéből. Legyen az ház, kocsi, kutya vagy feleség!
Bikát választva, Ön a biztonság mellett döntött. Ezentúl sohasem kell idegeskednie a holnap miatt. A Bika szabályos ritmusban él, s ha Ön például képtelen minden nap ugyanakkor ebédelni, akkor jobban teszi, ha még most elmenekül. Különben ezzel egész hátralévő életében idegesíteni fogja a Bikát.
Bika nem hétalvótípus, szeret mulatni, táncolni. Vidám természetű ember, aki kedveli a válogatott társaságot. De azért nem lehet hozzá bármikor betoppanni. Házának küszöbe olyan határ, amelyet tiszteletben tud tartatni másokkal. Barátságait egyébként hosszú távra köti. A Bika haragtartó és bizalmatlan, ráadásul rettentő féltékeny, viszont hűséges. Nagy valóságérzéke ámulatba ejti Önt. A Bika sohasem jön zavarba. . Viselkedésében az egyik legnagyobb probléma az az eléggé megdöbbentő mód, ahogyan vaknak tetteti magát. Abszolút felesleges lenne azt hinni, hogy konfliktushelyzetben a Bika szóban provokálja Önt. Ezért inkább maradjon teljes csendben. A passzív ellenállás néha elvezethet a legrombolóbb viselkedésig is házasságukra nézve. Meglehet, hogy a Bika némaságba burkolózik és önmagába mélyed. Az is megtörténhet, hogy csalódottságát a legkülönfélébb módokon igyekszik ellensúlyozni: iszik, kalandokba bocsátkozik, betegre eszi magát vagy ész nélkül dolgozik, hogy sok pénzt keressen, kész feláldozni élete hátralévő részét.


A zodiákus jegyek közül minden kétséget kizáróan a Bika jelenti a legjobb munkaerőt. Ő az, akire pozitív értelemben mondják: igavonó. Képes apránként leküzdeni minden akadályt, aztán menni tovább. Temperamentumának köszönhetően, ezt a képességet már egész fiatal korában kifejlesztette magában. Ez a magyarázat arra, hogy sok olyan Bikát találunk, aki bátorsága és kitartása révén egy csapásra megszerzett minden számára szükséges dolgot és kapcsolatot, hogy tovább haladhasson.
A Bika nagy becsben tartja a pénzt és minden kézzelfoghatót. Ezért gyakran találni köztük remek üzletembereket, jelen vannak a bankszakmában és a különböző pénzügyi tranzakciókkal - devizaügyek, tőzsde, értékpapírok - kapcsolatos hivatalokban.
A Bika lassú, de kitartó és alapos. Két lábbal a földön jár, és szüksége van konkrét eredményekre. Konformista, hagyománytisztelő, nehezen és lassan alkalmazkodik az új környezethez. Néha tapintatlan, nem rugalmas és képes olyanfajta passzív ellenállásra, amellyel bajos lenne szembeszállni. A Bika nehezen ismeri be a tévedéseit, és rosszhiszeműsége nem ismer határokat. Szenved a túlzott tekintélytől, de ha ezt valaki megkérdőjelezi vagy nehezményezi, nos, ilyenkor a Bika erőszakosságról tehet tanúbizonyságot. A legjobb védekezés a támadás-elv alapján harcol, vagy olyankorra időzíti a visszavágást, amikor Ön a legkevésbé várja. Ha egyszer összevesztek, a Bika ezt csak nagy sokára felejti el, és éreztetni fogja, hogy nem bízik Önben.
Egyenletes ritmusban dolgozik, kiegyensúlyozott és derűs. Munkahelyén nyugalomra van szüksége, nem tudja elviselni, ha váratlan tényező borítja fel a napi terveit.
A természethez és az állatokhoz való vonzódása megmagyarázza azt a tényt, hogy sokszor találkozunk Bikákkal az olyan mesterségekben, amelyek kapcsolatban álinak a növényzettel és az állatvilággal: állatorvosok, méhészek, állattenyésztők, gazdálkodók, földművelők, egyéb mező- és élelmiszergazdasági munkások. Mivel a Bikák jó kedélyű, vidám emberek, nem csoda, hogy megtalálhatók a vendéglátó- és szállodaiparban, mint biztonsági őrök vagy személyzeti beosztottak.
Jó formaérzékkel rendelkeznek, hagyományosan megbízható építők. Szép számmal akadnak köztük építészek, kővel, fával, textillel kapcsolatos foglalkozásúak, épületfestők, ácsok stb.
Találunk még a Bikák közt szabókat, szobrászokat, vagy a művészek bármely típusát: kárpitosokat, lakberendezőket - csupa olyan foglalkozás, melynek köze van a kényelemhez. De legalább ennyi mozgásterapeuta, esztétikus és fodrász van köztük.


Nem érdemes a Bikának vadkempingezést ajánlania, mert hiányolni fogja a megszokott kényelmét. Ne is számítson kalandos kirándulásokra, a Bika el sem fog indulni. Ő ugyanis olyan vakációt szervez, ami lehet ugyan sportos, irányulhat vidékre, de közben semmiképp sem kell lemondania a kényelemről, a jó ételekről, a barátai, gyermekei társaságáról. Utazásukat készítse elő jó korán, mert tudnia kell: ha a csillagos ég alatt, vagy repülőtéren kell éjszakázniuk, a Bikának elég sok időre van szüksége, mire visszanyeri erejét. Egyébként ezeket leszámítva a Bika mindig kész örömet okozni Önnek a programok, szórakozóhelyek kiválasztásában.


A Bika mindig megalapozottan, tájékozódva választ, előnyben részesíti a szertartásos dolgokat. Szereti ellenőrizni hitelének és gyakorlatának növekedését. Sohasem színészkedik, diszkrét, aktív és eredményes. Általában hűségesen őrzi a családi hagyományokat. Ha valami miatt hirtelen meginog és elveszti meggyőződését egy adott kérdésben, a helyzet súlyossá válhat számára és ez elbizonytalanítja. Ebben az esetben segíteni és erkölcsileg támogatni kell a Bikát. Számára a természet lágy öle ilyenkor erőfonást jelent.


Állhatatos, érzéki és szentimentális, ez a Bika szerelmi stílusa, és ez valóságos mágnesként vonzhatja az ellenkező nem tagjait. Szilárdan állsz a talajon, a gyakorlatiasság. bajnokának is lehetne tekinteni, de az a szerencsés, akinek sikerül megnyitnia benned a tárgyilagosság homlokzata mögött az érzéki örömök rejtekajtaját, felejthetetlen élményekben részesül.
A Bika a legtöbb más jegy szülötteinél jobban érti, kedveli és fontosabbnak tartja a testi szerelmet, de ugyanakkor azt is tudja, hogyan kell partnerét dédelgetni és megóvni a külvilág viharaitól - hiszen maga a Bika is így érzi magát a legjobban. A biztonság olyan a Bika számára, akár az oxigén: ha biztos lehetsz partnered szerelmében, gátlásaid egyenként lefoszlanak rólad, és képes leszel bevinni a kapcsolatba mindazt az erőt és érzelmi gazdagságot, amelyről a Bikák híresek.
Hosszú távú partnereidet erősen megválogatod - és ebben is igazad van. Ha ugyanis egyszer elhatároztad magad, sokkal többet képes leszel elviselni, mint más, kevésbé toleráns jegyek szülöttei. El tud varázsolni a régimódi romantika: a halkan elrebegett vallomás, a vörös rózsákból összeállított csokor, a fehér menyasszonyi ruha; a nyoszolyólányok... Az ajándékok fontos szerepet játszanak szerelmi életedben: szeretsz adni is, de - ismerjük be - kapni is.
Otthonodban jó sok fiókra, polcra van szükséged, ahol elraktározhatod a régi ajándékokat, a régi szerelmes leveleket, akár még lejárt koncertjegyeket is - a Bikának ezt a szentimentális oldalát sokan találják különösen vonzónak.
Partnerei elsősorban a Bika becsületességét, megbízhatóságát, a válságos helyzetekben tanúsított higgadtságát méltányolják. Ide előbb-utóbb rá kell ébredjenek, hogy csak egy bizonyos határig 'lehet nyomást gyakorolni rád. A szeretkezésben tanúsított, nyílt és természetes viselkedésed bizonyítja mélyen érzéki természetedet, de a gyengéd ölelés, cirógatás ugyanolyan fontos számodra, mint szexuális energiáid kifogyhatatlannak tűnő tárháza.


A fizikai kielégülés iránti vágyad a Bika földies jellegének egyik oldala, a másik viszont az, hogy szinte a megszállottságig törekszel életed minden mozzanatának irányítására. Ha túl szorosra húzod partnered porázót - ágyban és ágyon kívül egyaránt -., annak nem lehet rnás eredménye, mint hogy fuldokolni kezd, és az első adandó alkalommal továbbáll.
Csökönyösséged túl gyakran kapcsolódik össze sajátos világszemléleteddel - a világ számodra olyan, amilyennek te akarod látni. Sajnos azonban a szerelem nem mindig illeszthető ilyen szűk keretek közé: ahhoz, hogy kivirágozzék, szabadságra is szükség van.
A Bika a megszokások rabjává is válhat; idejétmúlt, elavult rituálék csapdájába eshet. Annyira belebonyolódhatsz ezekbe a mindennapos rutinokba, hogy gyakorlatias, szenvedélyes önmagadat egészen el is veszítheted. Ez pedig hatalmas veszteség volna. Ugyanez a helyzet a munka iránti túlzott odaadásoddal; a. munka megszállottsággá válhat nálad, olyannyira, hogy szeretni már nem marad időd. Másfelől viszont, mivel a szerelem az éltető elemed, nélküle a munka sem megy olyan jól ..
Rettegsz a változástól, Egy önmagát messze túlélt kapcsolatban is képes vagy sokáig megmaradni; inkább, mint hogy megpróbálj változtatni rajta, vagy Isten ments, kilépni belőle. Véredben van az az érzés, hogy a szerelemnek egész életre kell szólnia. Belekapaszkodsz a már ismerős partnerbe, még akkor is, ha már nem felel meg, nehogy egy romantikus kapcsolatért kockára tedd a biztonságodat, az otthonodat. Ami a tiéd, az egyedül a tiéd - foggal-körömmel harcolsz, ha valaki be akar tolakodni a jól felépített világodba. Aki felébreszti a Bika féltékenységét, annak rettenetes erőkkel kell megküzdenie.
Nehezen viseled el, hogy partnerednek rajtad kívül is lehet élete, márpedig ez a ragaszkodás megfojthatja a szerelmet, A világ felé mutatott nyugodt felszín mögött a Bikában igen gyakran elfojtott indulatok, félelmek, bizonytalanságok katlana fortyog, és a lehető legrosszabb pillanatokban képes kitörni. A testbeszédet anyanyelvi szinten érted, de nem ártana, ha elsajátítanád a kommunikáció egyéb formáit is...


A Bika a fizikai örömök szilárd talaján képes lehet állandósítani a szenvedélyt, ha megtanulja, hogy a szerelmeseknek is maguknak kell irányítaniuk saját életüket. Lélegzethez kell engedni őket, ahelyett, hogy a szoros öleléssel kiszorítod belőlük a szuszt. Az első számú lecke, amit a Bikának meg kell tanulnia, hogy engedjen át az irányításból. Próbáld ki te is meg fogod látni, hogy minél kevesebbet követelsz partneredtől, annál többet akar adni önszántából. Az áhított biztonságot is hamarabb megtalálod, ha nyitva hagyod a zárka ajtaját, mint ha jó szorosan rázárod partneredre.
Próbálj meg szakítani megrögzött rutinjaiddal - ha valamire, hát éppen erre nem alkalmas a szerelem. Változtass néha szokásaidon: azon, hogy mit szoktatok együtt csinálni, hogy hová jártok. szórakozni, olykor még az étrendeteken is. Szokj hozzá e gondolathoz; hogy partnered nem maradhat változatlan, ahogy te magad sem. A legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, ha nem ismered fel; hogy a változás szerves része az életnek.
A szexet a megszokott hálószoba megszokott ágyában élvezed a legjobban, de nyisd ki néha azt az ajtót, és kalandozz új helyekre - eleinte csak a lakósort belül, de szem előtt tartva távolabbi helyszínek lehetőségét is. A képzelőerő nem a legerősebb oldalad, de ha engeded, hogy érzékeid irányítsanak, magad is meg fogsz lepődni.
Az is fontos, hogy megtanuld: kérj, ha valamire szükséged van. Akármilyen szemérmes vagy, nem sportszerű elvárnod partneredtől, hogy megérezze, vagy pláne tudja, ha akarsz valamit. Ha dühös vagy elégedetlen vagy valami miatt, ott és akkor mondd meg, nehogy hónapokkal később, harapófogóval kelljen kihúzni belőled, mi bánt. A szerelem a próbatételektől nemhogy gyengülne: erősödik. Fontos felismerés ez a Bika számára, csak nehogy későn ébredjen rá...


A Bika hálószobájában egy dolognak semmiképpen nincs helye, és ez az óra. A szerelmet nem képes és nem is hajlandó siettetni. Egy-két gyorsan bekapott falattal nem éred be te csak teljes lakomákban vagy hajlandó gondolkodni, amelyekben újra meg újra tanúságot tehetsz káprázatos szerelmi tehetségedről.
A Bika ugyanúgy viszonyul a szerelemhez, mint az evéshez - csak a tökéletes elég jó neked. Az eszményi este tehát számodra a gyertyafényes, terített asztalnál kezdődik, sok-sok kézzel megfogható ennivalóval, amelyet ügyesen egymás szájába adogathattok, és sok, jól behűtött pezsgővel: a Bika imádja a szájpadlását ostromló buborékok izgalmas érintését.
A szeretkezés számodra sokdimenziós élmény - a dús illatszer vagy a füstölő illata éppúgy gazdagítja, mint a lassan vetkőző partner látványa, vagy egy selyemsál érintése rendkívül érzékeny nyakadon. A súlyos, gazdag textíliák, a lassú, romantikus zenék teszik teljessé a tökéletes szerelmi környezetet - és ezen kívül is minden, ami hozzájárul a luxus iránti ösztönös vonzalmadhoz.
A szex a Bika számára olyan természetes, mint a lélegzés, de a szenvedély tetőfokának eléréséhez időre van szüksége. Ha viszont egyszer elérte, egész éjjel vissza-visszajár; csak azért hagyja abba néha, hogy magához vegyen egy adag csokoládékrémet vagy hasonló, bűnös desszertet.
A testi örömök iránti vágyad olykor érzelem nélküli kapcsolatokba is becsalogathat, de a Bika számára a szex és a szerelem mégis szorosan összetartozik. A szeretkezés utáni meleg, meghitt légkör ugyanolyan fontos, mint maga az aktus. Ez az az időszak, amikor minden gátlásod leomlik ilyenkor vagy képes bármit kimondani, bármit meghallgatni. Nem kevésbé fontos számodra az érintés - egy szerető összesimulás, egy futó puszi az arcodon, vagy akár csak egy szorítás a karodon, ahogy elmentek egymás mellett a konyhaajtóban - ezek az apró impulzusok gyújtják ki újra meg újra azt a bizonyos jelzőlámpácskát a szívedben.
A szexet a maga természetes valójában szereted leginkább. A játékszerek, fantáziadús érdekességek nemigen vonzanak, bár a szexi ruhák néha hozzá tudnak járulni az izgalomhoz. És, jóllehet, leginkább a megszokott környezetben szeretsz szerelmeskedni, érdemes kipróbálnod a szabad ég alatti szeretkezést. Ha igazán közel kerülsz természetes elemedhez, a földhöz, emlékezetes élményben lehet részed.


A Bika az ennivalót és a gazdagságot szereti kiváltképp partnereddel esetleg egy állófogadáson, a svédasztal mellett ismerkedhetsz meg, vagy a csemegeosztály pénztáránál, netán a bankban, amikor betérsz a számlád ügyeit intézni. Ideális partnered megosztja veled az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neked és közös otthonotoknak. Mert, jóllehet éned egy része sóvárog a merész, romantikus kalandok után, igazából mégiscsak azt szeretnéd a legjobban, ha életed úgy zajlana, ahogyan a mesék befejeződni szoktak: ...boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Ha partnered megcsal, akár csak egy futó kaland erejéig is, hamar meg fogja tanulni, hogy a Bika indulatai lassan lobbannak fel, de akkor aztán mindent elsöprő tűzvészhez hasonlítanak. A finomkodás, a burkolt érzelemnyilvánítás nem a te világod - a te sarkos, fekete-fehér világszemléleteddel a partneredtől egyenes beszédet vársz el, és neki is el kell tűrnie, sőt meg kell követelnie, hogy kimondd érzéseidet, mégpedig akkor, amikor éppen érzed őket. Hajlamos vagy ugyanis arra, hogy epedd magadban az apróbb sérelmeket, és később, többnyire igencsak rosszkor szedd elő őket.
Szereted azt, aki megnevettet - aki képes könnyedén, külön erőfeszítés nélkül kicsalogatni komorságodból, és az ágybeli könnyed, fesztelen viselkedésével is segít levetni a beléd rögzült gátlásokat. Olyasvalakire van szükséged, aki képes elviselni uralomra való törekvésedet, de közben gyengéden, észrevehetetlenül terelget a változás irányába - olyan partnerre, aki megérti, hogy extravaganciád része a személyiségednek, aki segít, hogy önmagaddal éppoly toleráns légy, mint másokkal.
És főként: olyan partnerre van szükséged, aki gyereket akar. Lehet, hogy számodra még nem sürgős, de a gyengéd Bika számára a végső cél mégis a család - a biztonságra és bizalomra épülő szerelem megpecsételése.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus

Ikrek

A harmonikus Ikrek-szülött értelmes, gyors felfogású de nem túl felszínes. Sokoldalú érdeklődésű, de képes egy tárgyra is koncentrálni. Tehetségesen beszél és ír. Minden érdekli, de néha beleüti az orrát olyasmibe, amihez semmi köze. Jó a műszaki érzéke. Könnyed, mozgékony. Még idős korában is fiatalos testileg és szellemileg egyaránt.
- A diszharmonikus Ikrek-szülött mindenbe belekezd, de semmit sem fejez be. Szétforgácsolja magát. Egyszerre túl sok ötletével foglalkozik. Meggondolatlanul, felelőtlenül fecseg. Felszínes. Nem tud egy dologra koncentrálni. Légzőszervi és idegrendszert zavarokra hajlamos.
Rohan folyton-folyvást. Könnyed, hajlékony és ugrabugra. Ő az, aki igazán elszórakoztatja az embert éleselméjűségével, intelligens és komikus. Érdemes megfigyelni ezt az örökifjút! Ha távolról nézzük, nem csak nem őt, hanem másokat is bajos meghatározni. De ennyiből valószínűleg már kiderült, ki is ő valójában. Természetesen az Ikrekről van szó!
Hol lehet vele találkozni? Nem érdemes adott helyen keresni ugyanis az Ikrek mindenütt ott van! Észrevették már, hogy többnyire így mentegetőzik: Ne zavartassa magát, már itt se vagyok...?
Első látásra talán furcsa, ahogy az Ikrek kifejezi magát beszéd közben kezével hadonászik, teste hajlong, akár a nád, mialatt előadja a gondolatait. Lába olyan benyomást kelt, mintha képtelen lenne megállni. Gyors és ritmusos járása állandó mozgásra készleti.
Azonnal megállapítható, hogy az Ikrek minden alkalmat megragad a kommunikálásra, tájékozódásra: utazásokat, kapcsolatokat, találkozókat, színházi előadásokat, múzeumlátogatásokat. Épp ezért felhasznál minden eszközt, hogy kifejezze magát: beszédet, írást, telefont (még egy kisebb üzenet is élményszámba megy az üzenetrögzítőjén).
Az Ikrek mindig mindenről tud! Ha szükségünk van bármilyen nehezen megtalálható címre, forduljunk bátran hozzá. Majd keresgél egy kicsit a fiókokban, és rábukkan egyik jegyzettömbjében.
Az Ikrek egyszerre van jelen mindenhol, mindenre gondol, mindent megcsinál, már mindent kipróbált, még a leghajmeresztőbb ötleteket is. Kétségtelen, hogy a külvilág szüntelenül ösztönzi, mindig kíváncsi a máshol történtekre. Így aztán egyszerre tájékozódik, beszélget, tapasztalatot cserél. Ez a megérteni vágyás hajtja, hogy tudakozódjon, ismereteket szerezzen minden területen, fizikai értelemben éppúgy, mint szellemi vagy mechanikai téren.
Humora is igazolja, mennyire ügyesen bánik a szavakkal. Az Ikrek gyakran igen beszédes. Néha olyan sebességgel hadar, amely első hallásra kissé meglepő. Máskor meg anélkül, hogy erre bárki is kérné, rögtönzött kiselőadásokat tart a legkülönfélébb témákból. Az Ikrek szabadnak tűnik: mindig talál olyan törvényeket, iratokat, amelyek igazolják elképzeléseit. Az Ikrek gondolkodása egyáltalán nem begyepesedett!
A régiek azt tartották róla, hogy mindenhez ért, mégsem jó, mert sosincs ideje és ereje, hogy igazán elmélyüljön. Ráadásul életmódja gyakran arra készteti, hogy többszörösen problémás helyzeteket helyben oldjon meg. Így hát nem csoda, hogy az Ikrek a leleményesség királya, hiszen már teljesen megszokta, hogy másodpercek alatt kell cselekednie.
Ez mindenekelőtt gondolataiban és tetteiben mutatkozik meg, ahogyan kieszeli és végrehajtja azokat. Valójában minden eszközzel a tökéletességre törekszik. Ez talán megmagyarázza, miért mondják az Ikrekre joggal, hogy kétnemű. Ez persze nem azt jelenti, hogy a született Ikrek feltétlenül leszbikus, homoszexuális vagy biszexuális.
Tudni kell, hogy az Ikrek személyisége egy olyan bipolitásra épül, amely nem kedvez jobban sem a yin-, sem a yang-jellegnek. Ezért a yang-oldal - lendület, agresszivitás, harci szellem -, vagyis a férfiakra jellemző funkciók teszik ki azt a részt, amelyre társadalmunk kritériumai szerint a ,férfias" szó illik.
Ugyanígy, ami a yin-funkciókat illeti - türelmes várakozás, ösztönös cselekvés, csábítás és búbáj -, ezek sem többé, sem kevésbé nem kerülnek előtérbe az Ikreknél. Ezért természetük éppoly nőies , mint férfias is.
A kis Ikrek fecsegős, jó humorú és barátságos. Bárhol, bármilyen környezethez alkalmazkodik. Beszélget, virul, játszik és nevet. Egészen kicsi korban szemtelensége és osztozkodási elvei hallatán szülei gyakran nem tudják megőrizni komolyságukat.
Hogy melyek a gyenge pontjai? Labilis és érzékeny jellem, egyszerre túl sokat akar látni és csinálni, továbbá semmilyen veszélyérzettel nem rendelkezik, mint ahogy természetes tempóval sem. El kellene készíteni az időbeosztását, egyszóval szabályozni.
Az Ikrek csapong ide-oda, rengeteg barát veszi körül. Mindenhová elmegy, mindenkivel jó a kapcsolata, és az összes szomszédjával köszönőviszonyban van. Ő aztán tudja, hogyan reklámozza saját magát! Szabadságát mindennél többre becsüli. Az Ikrek olyan típusú gyermek, aki ösztönösen alkalmazkodik.
Amikor első alkalommal közeledik, Önnek az az érzése támad, hogy már látta valahol. Ez érthető, miután az Ikrek mindenhol, minden közegben jelen van.
Ha elhatározza, hogy elvarázsolja Önt, teljesen mindegy számára hogyan teszi - klasszikus módszertől kezdve a legbolondosabb ürügyeket találja ki. Ha nem dőlt az Ikrek karjaiba azonnal, akkor nagy-nagy türelemre lesz szüksége. Ugyanis közömbössége ellenére az Ikrek nem fog csendesen odébbállni. Épp ellenkezőleg, elmondja megfigyeléseit, észrevételeit, beszámol mindenről, ami felkelti érdeklődését, vagy ami épp eszébe jut. Még arra is képes, hogy az Ön viselkedését boncolgassa, portréját nyíltan és humorosan megrajzolja. Talán túlságosan is ügyesen hálózza be Önt, ami módfelett bosszantó! Ha nem enged az Ikrek unszolásának, csak egyetlen módon idegesítheti fel, ha undokul viselkedik vele. Ettől gúnyossá és szintén keserűvé válik. Ha megsebzik, az Ikrek megsértődik és felhagy az ostrommal. Ha Ön valóban nemet mond, az Ikrek minden további nélkül odébb áll, még akkor is, ha a lelke mélyén fájlalja az ügyet. Ám három másodperc múlva elfelejti, négy után felvidul, az ötödik másodpercben pedig már ugyanúgy kérdezget és válaszolgat, mintha már megtörtént volna: Ön mire gondol erről és arról, blablablabla.~stb.
Ha az Ikrek türelmes, ábránd és fantázia táplálja vágyát és szenvedélyessé válik. Szerelem híján megpróbálja variálni az élvezeteket. Amint szexuális játékaik megszokottá válnak, az Ikrek elkezdi hangoztatni, hogy nemcsak ebből áll az élet, és millió érvet igyekszik alátámasztani. Ilyenkor bízzon benne, hagyja magát lebeszélni, az Ikrek úgyis számtalan indokot felhoz majd. Így tesz egészen addig a percig, amikor megint elkezd álmodozni, és kívánni fogja a közös éjszakákat. Az Ikrek hajlik az egzotikus szerelem felé. Igaz vagy nem? ,Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél..."
Ha Ön kimondta a boldogító igent, ne féljen, az Ikrek mellett nem lesz unalmas élete. Először is hónapokon keresztül fog ismerkedni barátok százával. Ne a régi közmondás jusson eszébe, ami szerint minden zsák megtalálja a maga foltját, inkább mondja azt, hogy az Ön Ikre sokszínű kaméleon; kivétel, aki erősíti a szabályt. Ha nem kedveli mindennapi életében a váratlan eseményeket, már most kezdjen hozzászokni, és próbálja minden eszközzel meggyőzni magát, hiszen fizikai és lelki egyensúlya függ ettől. Ne ígérje be az Ikreknek kedvenc ételei elkészítését, kivéve, ha Ön nemzetközi szakácsművész.
A civakodás elkerülése végett köttessen be két telefonkészüléket, vásároljon két televíziót és két rádiót. Szoktassa rá az Ikreket, hogy otthon vacsorázzon, és ha találkozója van valakivel, jelezze, hogy az illetővel, vagy anélkül jön haza. Az Ikrek nem ismeri a pontosságot, mi több, őt sem zavarja!
Kényes téma, a hagyomány szerint az Ikrek rendszerint nem túl hűséges, sőt, egyáltalán nem az. De a hagyomány is tévedhet, másrészt az együttélés során ezen változtatni is lehet.
Az Ikrek utolérhetetlen alkalmazkodóképessége megmagyarázza, hogy miért esik mindig talpra. Nem is csoda, hogy hivatás terén az egyik legsokoldalúbb munkaerő. Tulajdonképpen megtaláljuk minden olyan szakmában, amelyre vonatkoznak a következő meghatározások: mozgékonyság, változatosság, utazás és kapcsolatteremtés. Számára megfelel minden foglalkozás, amely a tájékoztatással,
a tömegkommunikációval kapcsolatos, legyen az szóbeli kommunikáció, például riporterkedés a televíziónál, rádiónál; hostess-munka, tolmácsolás; vagy például a sajtóban: írás, fordítás, szerkesztőségi újságírás és egyéb, könyvkiadással kapcsolatos elfoglaltságok.
Szinten megtalálható a fotográfusok, technikusok, radiológusok között és minden olyan mesterségben, amelynél szükséges a tárgyak kezelése, a jó kézügyesség.
Szeret utazni és minden olyan tevékenységet, amely lehetővé teszi számára a mozgást, és hogy kitörjön a megszokott munkamenetből. Találkozhatunk az Ikrekkel légi- és hajótársaságoknál, a vasútnál.
Igazi utazótípus, mondhatni, nomád természetű. Nehezére esik egyhelyben maradni, és mivel igen könnyen sajátít el bármi újat, állandóan vonzzák az érdekes foglalatosságok.
Az érem másik oldala viszont, hogy igen labilis természet és erősen hajlik afelé, hogy energiája szétforgácsolódjon.
Az Ikrek ereje érvgazdagságában rejlik. Szeret meggyőzni másokat és élvezi, ha nagy nyilvánosság előtt beszélhet. Kiváló közvetítő, remek kereskedő és általában ragyogó előadó, aki képes emelni a nemzetközi vásárok légkörét.
Az Ikreket szinte mindenki szimpatikusnak találja. Furfangos, élénk, lélekben mindig fiatal. Mulatságos és humoros, kiváló ember, és azonnal megérzi, ki, mit akar tőle. A szándék végrehajtásától is csak egy lépés választja el, de sajnos, óriáslépés!
Az Ikrek valódi énje nyaralás alatt mutatkozik meg igazán. Ilyenkor szabadon felszínre juttatja a személyiségét. Nem szabad elfelejteni, hogy Ikrek barátunk tipikus foglalkozásai a következők: újságíró, riporter, kísérőzenész, vásározó. Vakációjuk alatt rá fog jönni, hogy az Ikrek azt is teszi, amit mond. Nem tartja fontosnak a kényelmet, ahogy a pihenést sem. Az étkezéseket illetően, az Ikrek igen nagy fantáziáról tanúskodik.
Természetesen az Ikrek is szeret minél többet utazni külföldre. Amilyen szimpatikus mindenkinek, mindenhol vannak barátai, ahogy mondani szokás: a barátok barátai is a barátok.
Képzelje el csak mi vár Önre; egyik utcát róják a másik után, hogy mit tudom én kit üdvözöljenek, akit az Ikrek ismer (hogy honnan, rejtély) egy valamilyen csoda folytán megőrzött cím alapján.
Már többször előfordult, hogy teljesen téves adatok alapján keresgéltek.
Legyen nyugodt, bármi történjék is, az Ikrek mindig megtalálja majd az eszközt, hogy megértesse magát és elérje célját. Innen - onnan elkér különböző tárgyakat, amelyeket szuvenír gyanánt hazacipel. Biztos lehet benne, az Ikrek nem marad ki egyetlen anekdotába illó helyzetből sem. Az Ikrek szereti kipróbálni a helybéli szokásokat: az ottlakók ízlése szerint öltözködik, átveszi hajviseletüket. A nyaralás végére rá sem fog ismerni. Még örülhet, ha nem talál ki magának valami habókos becenevet. Kikapcsolódási, szórakozási módja néha kissé bolondos. Az Ikrek szinte sziporkázik vakáció alatt, szórakozik és szórakoztat. Azért nem árt odafigyelni rá, mert ilyenkor még egészen szokatlan dolgokba is belemegy. Talán jobb egy kicsit visszatartani időnként, noha inkább hóbortos, mint vakmerő. Az Ikrek éli az életet, tapasztalatokat gyűjt. Azt felesleges is megemlíteni, hogy a tervezett utazásokat nem neki találták ki. Rengeteg emléktárgyat hoz haza, filmeket, fényképeket, még meg is írja úti élményeit. Ha Ön az Ikrek barátja, és nem vett részt az úton, visszatérte után az Ikrek a legapróbb részletekbe menően tájékoztatni fogja mindenről.
Egyértelmű: az Ikrek egyszer vágyódni fog arra, hogy valamiben elmélyüljön. A legkülönfélébb témák, területek érdeklik, s csak az alkalomtól függ, melyikkel kezd foglalkozni. Vagyis mondhatjuk, hogy az Ikrek esetében az alkalom szüli a tolvajt.
Bárkire esik is az Ikrek választása, ugyanazok a tulajdonságok jellemzik. Mindenütt könnyedén boldogul, ahol kevés elmélyülést igénylő folyamatokat figyelhetünk meg; ahol kifejezheti magát, gondolkodhat és legfőképpen új hivatkozási alapra tehet szert. Elsősorban tapasztalatcserére és a számára eddig ismeretlen gondolatok megismerésére vágyik. Az Ikrek minden önkéntes megmozdulása számára kiváltságos elkötelezettséget jelent. Történjen bármi, az Ikrek nem marad észrevétlen. Rajta kívül nem látni és főként nem hallani mást. Egyszer mégis bevágja maga mögött az ajtót és közli, hogy a hülyeségnek is van határa, és szándékában áll magasabb értelmi szintű társat keresni. Ha őszinte, akkor be fogja vallani, hogy olyasmi miatt megy el, ami nagyon érdekli. Az Ikrek időnként kifejezetten rosszhiszemű, ami szintén hozzátartozik a jelleméhez.
Sosem mond le semmiről, a maga útját járja. Ezzel együtt vállalkozásaiban megfigyelhető, hogy kész együttműködni, mindent újrakezdeni, elárasztva Önt olyan új gondolatokkal, amelyek mindent megfordítanának.
Vajon megmozdulásaival tesz valódi lépést a megismerés felé? Megpróbál-e ténylegesen újrakezdeni és az élet igazi értékei felé orientálódni? Az alapvető kérdés, amely az Ikrek esetében felmerül, hogy erre születettem?
Jelentheti ez azt, hogy egyetlen Ikreknek sincs helye semmilyen kutatócsoportban, szerződéses beosztásban? Természetesen nem, de miután a vér nem válik vízzé, az Ikrek feladata elsősorban az, hogy ötleteket gyártson.
Testestől-lelkestől a fantázia mestere. Ikrekkel találkozni, bármilyen hétköznapi alkalomból, vibrálóan izgalmas élmény. Levegő könnyedségű fellépésed a legtöbb ember számára vonzó és érdekes - olyanokat is elbűvöl, akik ezt nem is gondolták volna magukról. A szerelemben az agyad a fő erősséged - szellemes, bájos, ellenállhatatlan társalgásodról vagy közismert, és mesés fantáziád a megállapodott, megszokott szerelmi kapcsolatot izgalmas, új fordulatokkal, meglepetésekkel képes megtölteni.
Csevegve, nevetgélve, flörtölve repülsz végig az életen, és utadat megtört szívek szegélyezik. Fejest ugrasz minden új élménybe, amely az utadba kerül. Tudod, hogy valahol megvan számodra a tökéletes partner, de addig is, amíg megtalálod, miért ne szórakozz egy kicsit?
Szellemes vagy, fürge eszű és mulatságos. Nem tartasz haragot, nem cipelsz magadon súlyos érzelmi poggyászt. Úgy gondolod: ami elmúlt, elmúlt - de mi következik ezután?
Végtelenül kíváncsi vagy, tele kérdésekkel; partneredről mindent megtudsz, de te magad eleven rejtély maradsz számára. Gazdag fantáziád segít, hogy partneredet mindig el tudd kápráztatni, de szerelmes leveleidet legszívesebben magad kézbesíted. Imádod a szerelmetes kihívásokat, nagy tehetséggel fonod be hálóddal a kiszemeltet, és hihetetlen ügyességgel nyersz egérutat, ha valaki cserében magához akar láncolni. Számodra az az ideális élethelyzet, ha egyszerre két szeretőd van (vagy még több): mindegyik megfelel sokrétű személyiséged valamelyik oldalának, te pedig éppen sokféleséged miatt nagyon is kielégítő lehetsz számukra.
Az Ikrek számára a szerelem is csupán az egyik játék lehet a sok közül; te csak haladsz előre az életben, a vesztesek lemaradnak mögötted. Annyira szereted elkápráztatni embereket, hogy saját fényed téged is elvakít; s nem veszed észre, mennyi fájdalmat okozol, mekkora zavart hagysz magad mögött. Eszed uralkodik a szíved felett, többre becsülöd a szellemességet, a szépen hangzó, üres ígéreteket az igaz érzelmeknél. Hiába hiszed azt, hogy könnyen tudsz szakítani, legbelül te is a tartós kapcsolatot, az érzelmi biztonságot keresed, mint bárki más
Életelemed, ha a figyelem középpontjában vagy; ennek érdekében szavakkal és cselekedetekkel behálózod az embereket; minden megnyilvánulásod őszinte érzelmeket ígér. Aztán egyszer csak továbbállsz, mert mivel tulajdonképpen itt is csak az intellektuális kielégülést kerested.
Éles nyelved mély sebeket képes ejteni, de ha téged merészel bírálni valaki, megdöbbensz, mélységesen sértve érzed magad.
Partnereid úgy érzik, képtelenek lekötni, vagy akár csak megismerni téged - és téged magadat is 'Épp ez gond velem'. Állandó mozgásban vagy valaki; vagy valami felé; nincs időd vizsgálatra, önismeretre. Az Ikrek szerelmének halála a megszokás, a rutinszerűség. Ködös kép él fejedben a Tökéletes Partnerről; aki ennek nem felel meg, azt hamar elejted, pedig ennek a képnek szinte senki sem képes megfelelni!
Érzelmeid kiszámíthatatlanok - az egyik pillanatban égetően forró vagy, a következőben dermesztően hideg; partnereid alig győzik kivárni mikor következik egy kis nyugodt, közepes időszak. Vágyódsz a tökéletes kapcsolatra, de félsz is tőle: attól tartasz, hogy ha megállapodsz, elveszíted a kalandozás izgalmát, örömmel, csodálókkal és ismerősökkel körülvéve attól szorongsz: ha tökéletes helyett csak egy kicsit is gyarlónak mutatkozol, elpártolnak tőled, elmagányosodsz.
Az Ikrek a szerelmi kapcsolat kezdetén nyújtja önmaga legjavát: amikor meg akar nyerni, meg akar hódítani valakit. Ilyenkor beveti varázslatos vonzerejét, ellenállhatatlan báját, titokzatos szexepiljét. De mi történik ezután? A szerelmi vadászat után, amikor a mindennapi rutin következnék, az Ikrek szenvedélye kihűl, és friss zsákmány után kezd szimatolni. A szerelem felszínes marad, sohasem éri el a lélek mélységeit, holott az Ikrek igazán mély érzelmekre is képes volna.
Változatosságra törekvő hajlamait inkább a mennyiség, mint a minőség elégíti ki, csakhogy így a belső űr megmarad végleg' Ahhoz, hogy ezt elkerüld, meg kell tanulnod szembenéz unalommal, ahelyett, hogy hanyatt-homlok elmenekülnél előle. Használd bámulatos fantáziádat arra, hogy kizökkentsd a kapcsolatot a megszokott, megunt barázdából. Fogadd el a felelősséget, ahelyett, hogy századszor is így sóhajtanál fel: Nekem ebből elég!
Ahhoz képest, hogy mennyit beszélsz, általában nagyon keveset mondasz, és belső énedből még kevesebbet társz fel. Gondolataid, érzéseid - ideértve belső kételyeidet, bizonytalanságaidat is - arra valók, hogy megoszd őket. Te azért tartod magadban őket, hogy kiegyensúlyozottnak, higgyed magad,
és nélkülözhetetlennek mutasd magad. De gondolj bele: meg tud így ismerni a partnered?
Gyakorold be, hobby minden nap fölfeded egy-egy titkodat, és fejleszd ezt odáig, hogy elmondod legbelső szexuális igényeidet is. Úgy érzed, ha túl sokat vagytok együtt, fulladozol, de ha emiatt egyik kapcsolatból a másikba veted magad testestől-lelkestől, túl hamar kiégsz.
Őrizd meg kapcsolataidat, barátaidat, köztük olyanokat is, akikkel teljesen ártatlanul flörtölgethetsz, ha kedved támad hozzá - de úgy, hogy utána mindenki térjen vissza a maga állandó partneréhez. Úgyis csak a szellemi ingerekre van szükséged; ezt megszerezheted úgy is, hogy testiség nem követi.
Azt őrizd meg annak az egyetlen embernek, akinek megnyitod magad, aki igazi énedet ismeri és szereti még, és segít abban, hogy te is ugyanígy cselekedj.
Az Ikrek számára az izgalom a fülénél kezdődik: az elsuttogott titkoknál, szexuális ígéreteknél, amelyek lendületbe hozzák csodálatra méltó fantáziádat A hallgatag szerető az Ikrek számára éppoly hasznavehetetlen, mint egy kilyukadt vízágy, jelentékeny szexuális késztetésedet a hízelgés képes maximumra kapcsolni. Azt szereted, ha partnered szeretkezés közben beszél hozzád, utána pedig félreérthetetlenül tudomásodra hozza, hogy csodálatos volt. Ilyenkor órákon át képes vagy beszélgetni - ez éppoly fontos serkentő a szellemed számára, mint testednek a szeretkezés.
Természetes kíváncsiságod és hajlékonyságod együttesen azt eredményezi, hogy minden kísérletre kapható vagy. Azoktól a partnerektől azonban távol tartod magad, akik uralkodni próbálnak rajtad, vagy irányítani akarnak. Az ágyban csak egy főnök lehet, és az te akarsz lenni. Szereted a testedet, szívesen szeretkezel világosban, azt sem bánod, ha közben tükörben szemlélheted magad, sőt az sem volna idegen tőled, ha uram bocsá automata fényképezőgéppel meg is örökítenéd magad partnereddel.
Ha az Ikrek számára a kapcsolatnak tovább kellene tartania, mint az első néhány alkalom, akkor rengeteg meglepetésre, kiszámíthatatlanságra van szükség. Imádod az olyan alkalmakat, amikor egy buliból váratlanul haza kell sietnetek, mert partnerednek eszébe jutott a szex, és alig várja, hogy összebújjatok. Az ilyesfajta bizonyítékok mutatják számodra legjobban, hogy működik az ellenállhatatlan bűverő.
A fantáziák, a játékok életfontosságú szerepet játszanak a tartós kapcsolatban; hatékony lehet például az a játék, amelyben eljátsszátok, hogy partnered egy idegen, akivel most találkozol először.
Kezed és karod rendkívül érzékeny; a legjobb bevezető a testi-lelki izgalmak előtt, ha partnered a nyelve hegyével motoszkál a tenyeredben, vagy finoman masszírozza a kezedet.
Türelem és kitartás - e két tulajdonsággal rendelkezzék az, aki Ikrekkel akar huzamosan együtt élni. Legyen benne ezenkívül bőséges szexuális fantázia is.
Az Ikreknek állandóan szüksége van meglepetésekre, változatosságra, de emellett arra is, hogy valaki gyengéden, fokozatosan elvezesse a fantáziák, a megközelíthetetlen légvárak birodalmából a valóság talajára, ahol az élet és a szerelem kézzelfogható állapotban létezik.
Legyen az Ikrek partnere fürge és éber: lehet, hogy egy pillanatra félrenéz, és mire visszafordul az Ikreknek már hűlt helye. Az Ikrek ideális párja olyan ember lehet, aki szellemes és mozgékony, mint ő maga, hogy állni tudja a versenyt az Ikrek szellemi és fizikai fürgeségével, és ne legyen féltékeny természetű, mert az ilyen sziporkázó, állandóan a figyelem középpontjába helyezkedő személyiség partnerében óhatatlanul felhorgad a féltékenység.
Az Ikrek nem tud szabadság nélkül élni - amint úgy érzi, hogy fogva akarják tartani, máris tervezni kezdi az egérutat. Gyengédséggel lehet maradásra bírni: ha szabad egyedül elmennie otthonról (tehát partnere bízik abban, hogy haza is jön), és a partner a szerelemből épp csak annyit érzékeltet vele, amennyi fenn tudja tartani a kapcsolat érdekességét. Ha ugyanis az Ikrek egyszer töviről-hegyire megszeret valakit (vagy azt hiszi, hogy megismerte), legszívesebben máris indulna, hogy újat fedezzen fel. A partnere ennek úgy veheti elejét, ha egy kicsit mindig rejtélyes marad az Ikrek számára, és soha de soha nem lesz előre kiszámítható.
A túlzottan szemérmetes partner sem igazán megfelelő az Ikrek számára, mert ötletei néha igazán meghökkentőek lehetnek. Nem kis erőfeszítésre van szükség, hogy rávegyük az Ikreket valódi személyiségük megmutatására, de az eredmény megéri a Faradságot: élethosszig kifogyhatatlan szeretetforrás kerül napvilágra. És bármilyen mélyre merítünk benne, mindig előkerül valami új meglepetés, hogy mindennap elkápráztassa partnerét.

forrás
Kozma Szilárd
asztrológus